• Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Název projektu: Implementace prvků digitální transformace do výroby high-tech komponent pro elektronové mikroskopy
  • Reg. č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0018933
  • Anotace: Projekt se zaměřuje na digitální transformaci výroby high-tech komponent pro elektronové mikroskopy a jejich součásti. Digitální transformace v rámci projektu bude řešena komplexně, tj. včetně přípravy výroby a jejího řízení a bude navazovat na již implementované a v současné době používané prvky. Cílem projektu je prostřednictvím digitální transformace podpořit růst a konkurenceschopnost společnosti Tecpa s.r.o.
  • Termín realizace: 1. 5. 2020 – 31. 10. 2022