Předmětem projektu je vytvoření digitálního dvojčete robotizovaného svařovacího pracoviště pro svařování komponent vakuových systémů elektronových mikroskopů.
Cílem je zkrácení přípravných časů svařování nových typů vakuových komponent, zvýšení jakosti a zefektivnění výroby.

 

  • Název programu: OP PIK inovační vouchery
  • Název projektu: Digitální dvojče robotizovaného svařovacího pracoviště pro Hi-tech komponenty
  • Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020581
  • Jméno žadatele: Tecpa s.r.o.
  • Jméno partnera: FSI VUT Brno
  • Termín realizace: 1.3.2020 – 31.12.2020