• Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Název projektu: High-tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii
  • Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004693
  • Jméno žadatele: Tecpa s.r.o.
  • Jméno partnera: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  • Termín realizace: 1. 1. 2017 – 28. 9. 2019
  • Způsobilé výdaje: 34 310 000 Kč
  • Dotace: 23 272 473 Kč

 

Popis projektu, plánované závěry a výsledky:

Vysoce citlivé high-tech scintilační a scintilačně-ionizační detektory signálních elektronů pro rastrovací a environmentální rastrovací elektronové mikroskopy budou pomocí matematicko-fyzikálního modelování a Monte Carlo simulací apod. zkoumány a při sdílení špičkových technologií a know-how testovány a vyvíjeny. Výsledky projektu, vyznačující se špičkovou technologickou úrovní a vysokou přidanou hodnotou, staví na zkušenostech a účinné akademicko-firemní spolupráci a jsou určeny pro celosvětový trh. Výsledkem realizace projektu bude vytvoření 7 prototypů.

Dílčí informace na webové stránce partnera projektu: http://eem.isibrno.cz/?page_id=91

Tecpa s.r.o.
Mobil: +420 737 242 063
E-mail: post@tecpa.cz

Provozovna
Tyršova 1132
664 42 Modřice