Cílem projektu je zvýšit inovační výkonnost a konkurenceschopnost společnosti Tecpa s.r.o. prostřednictvím umožnění výroby nového typu detektoru zpětně odražených elektronů s lineárním nebo zakřiveným světlovodem využitelného v rastrovacích a environmentálně rastrovacích mikroskopech.

  • Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Název projektu: Inovační aktivity v oblasti instrumentace elektronové mikroskopie
  • Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010081 
  • Jméno žadatele: Tecpa s.r.o.
  • Termín realizace: 1. 10. 2017 – 27. 5. 2019