Světlovod je umístěn v srdci detektoru. Odvádí fotony ze scintilátoru na fotokatodu násobiče, která je umístěna již mimo vakuum komory.