Primárním cílem předkládaného projektu je vytvoření vícekanálového předvýrobního prototypu fantomu (fyzického simulátoru biosignálů těhotné ženy) generujícího plodový elektrokardiogram obsahující na míru vyvinutou elektroniku. Fantom představuje torzo gravidní ženy, včetně vlastního softwaru, sloužícího pro konfiguraci jeho dílčích funkcí. Sekundárním cílem projektu je rozšíření funkcionalit prototypu domácího monitoru plodového EKG spol. BABY patron s.r.o.

  • Název programu: TAČR TREND
  • Název projektu: Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG
  • Reg. č. projektu: FW03010392
  • Název příjemce: OrbisNet s.r.o.
  • Název partnera: Tecpa s.r.o.; VŠB TU Ostrava; BABY patron s.r.o.
  • Termín realizace: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2024