Projekt představuje kombinaci experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu. Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj inovativních technik monitoringu srdeční a dechové aktivity pacientů při vyšetření v magnetické rezonanci. Záměrem projektu je výzkum a vývoj vícekanálového tlakového senzorického systému imunního vůči elektromagnetickému rušení, které vzniká při funkci magnetické rezonance.

 

 

  • Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Název projektu: Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance
  • Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242
  • Název příjemce: Tecpa s.r.o.
  • Název partnera: VŠB TU Ostrava
  • Termín realizace: 1.7.2020 – 31.12.2022
  • Způsobilé výdaje projektu: 28 594 909 Kč
  • Dotace: 20 016 436,30 Kč
  • Výsledky projektu: 2x prototyp, 1x software, 1x poloprovoz