V současné době vyrábíme několik typů vakuových komponent.

Vakuové potrubí
Slouží k vyčerpání vzduchu v pracovním prostoru elektronového mikroskopu. Je vyrobeno z nerezu, povrchová úprava je zajištěna tryskáním balotinou. Vakuové těsnící plochy jsou chráněny. Toto potrubí testujeme na heliovém hledači netěsností.
Detektor
Funkcí těchto výrobků je lineární pohyb ve vakuu. Skládají se z vakuové části, lineárního vedení a pohybového mechanizmu. Vakuová část je svařenec, který je složen z nosiče vlastního detektoru, svařovaného vlnovce a připojovací příruby. Lineární vedení tvoří kruhové indukčně kalené lineární tyče, lineární ložiska a vozík. Pohyb zajišťuje trapézový šroub a matice.
Táhlo ventilů
Samotné táhlo je z titanu, příruba a vlnovec z nerezové oceli. Vakuové spojení s vlnovcem je dosaženo pájením ve vakuu.
Beamblanker
Je paprskem elektronů svařovaná sestava skládající se z příruby, táhla, vlnovce a vakuových průchodek.