Další výrobky

Dále vyrábíme širokou škálu klasických i speciálních, na zakázku zhotovených, komponent. Titanové držáky Držáky vzorků Součástky obrobitelné keramiky Chladiče Příruby...

Vakuové komponenty

V současné době vyrábíme několik typů vakuových komponent. Vakuové potrubí Slouží k vyčerpání vzduchu v pracovním prostoru elektronového mikroskopu. Je vyrobeno z nerezu, povrchová úprava je zajištěna tryskáním balotinou. Vakuové těsnící plochy jsou chráněny. Toto...

Světlovody

Světlovod je umístěn v srdci detektoru. Odvádí fotony ze scintilátoru na fotokatodu násobiče, která je umístěna již mimo vakuum...

Elektrody pro odporové svařování

Zabýváme se vývojem a výrobou elektrod pro odporové svařování, případně podobných výrobků (termod pro horké razníky). Elektrody vyrábíme z široké škály běžně používaných materiálů (viz. tabulka níže).   Materiál Mezinárodní označení   CuCrZr RWMA2, třída 2   CuCoBe...